« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni260.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
12.02.2019, 11:56:33 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 20 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
12.02.2019, 11:56:33 systém Uděluji příklep dražiteli 72110006 [Martin Vlk (nar. 13.05.1984)] za nejvyšší podání 260.000,- Kč
12.02.2019, 11:56:03 systém Vypršel čas pro podání námitek
12.02.2019, 11:50:33 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
12.02.2019, 11:48:34 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
12.02.2019, 11:45:15 72110006 Učiněno podání: 260.000,- Kč
12.02.2019, 11:42:04 72110005 Učiněno podání: 256.000,- Kč
12.02.2019, 11:41:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
12.02.2019, 11:38:26 72110006 Učiněno podání: 255.000,- Kč
12.02.2019, 11:36:28 72110005 Učiněno podání: 252.000,- Kč
12.02.2019, 11:34:37 72110006 Učiněno podání: 251.000,- Kč
12.02.2019, 11:32:59 72110005 Učiněno podání: 241.000,- Kč
12.02.2019, 11:30:37 72110006 Učiněno podání: 240.000,- Kč
12.02.2019, 11:28:48 72110005 Učiněno podání: 231.000,- Kč
12.02.2019, 11:28:33 72110006 Učiněno podání: 230.000,- Kč
12.02.2019, 11:27:59 72110004 Učiněno podání: 225.000,- Kč
12.02.2019, 11:27:22 72110005 Učiněno podání: 221.000,- Kč
12.02.2019, 11:26:47 72110006 Učiněno podání: 220.000,- Kč
12.02.2019, 11:26:40 72110004 Učiněno podání: 215.000,- Kč
12.02.2019, 11:25:39 72110003 Učiněno podání: 212.000,- Kč
12.02.2019, 11:25:19 72110004 Učiněno podání: 210.000,- Kč
12.02.2019, 11:24:17 72110005 Učiněno podání: 206.000,- Kč
12.02.2019, 11:23:48 72110004 Učiněno podání: 205.000,- Kč
12.02.2019, 11:22:03 72110005 Učiněno podání: 201.000,- Kč
12.02.2019, 11:21:44 72110004 Učiněno podání: 200.000,- Kč
12.02.2019, 11:18:18 72110005 Učiněno podání: 196.000,- Kč
12.02.2019, 11:15:07 72110004 Učiněno podání: 195.000,- Kč
12.02.2019, 11:14:21 72110005 Učiněno podání: 191.000,- Kč
12.02.2019, 11:13:31 72110004 Učiněno podání: 190.000,- Kč
12.02.2019, 11:12:56 72110005 Učiněno podání: 186.000,- Kč
12.02.2019, 11:10:44 72110004 Učiněno podání: 185.000,- Kč
12.02.2019, 11:09:59 72110005 Učiněno podání: 181.000,- Kč
12.02.2019, 11:09:48 72110003 Učiněno podání: 180.000,- Kč
12.02.2019, 11:09:18 72110004 Učiněno podání: 175.000,- Kč
12.02.2019, 11:08:49 72110005 Učiněno podání: 171.000,- Kč
12.02.2019, 11:08:00 72110004 Učiněno podání: 170.000,- Kč
12.02.2019, 11:06:58 72110005 Učiněno podání: 166.000,- Kč
12.02.2019, 11:06:43 72110004 Učiněno podání: 165.000,- Kč
12.02.2019, 11:06:02 72110005 Učiněno podání: 161.000,- Kč
12.02.2019, 11:05:22 72110004 Učiněno podání: 160.000,- Kč
12.02.2019, 11:04:50 72110005 Učiněno podání: 156.000,- Kč
12.02.2019, 11:04:16 72110003 Učiněno podání: 155.000,- Kč
12.02.2019, 11:03:26 72110005 Učiněno podání: 151.000,- Kč
12.02.2019, 11:00:15 72110003 Učiněno podání: 150.000,- Kč
12.02.2019, 11:00:03 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
72110003, 72110004, 72110005, 72110006
12.02.2019, 11:00:03 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
12.02.2019, 11:00:03 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
12.02.2019, 11:00:03 systém Dražební jednání bylo zahájeno